23 ส.ค.66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ (39)
  15 มี.ค.66 การป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "พาน้องกลับมาเรียน" (55)
  12 ต.ค.65 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ (61)
  5 ต.ค.65 โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (82)
  20 ก.ย.65 เชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2 (62)
  15 ก.ย.65 การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๕ (48)
  14 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ (53)
  23 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสินติภาพสากล 2565" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) (50)
  19 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC (50)
  7 ก.ค.65 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ (15)