10 เม.ย.67 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (10)
  9 เม.ย.67 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (11)
  4 เม.ย.67 คู่มือแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น) (11)
  20 มี.ค.67 ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (16)
  23 ส.ค.66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ (80)
  15 มี.ค.66 การป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "พาน้องกลับมาเรียน" (65)
  12 ต.ค.65 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ (78)
  5 ต.ค.65 โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (124)
  20 ก.ย.65 เชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2 (78)
  15 ก.ย.65 การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๕ (63)