12 ต.ค.65 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ (34)
5 ต.ค.65 โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (23)
20 ก.ย.65 เชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2 (26)
15 ก.ย.65 การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๕ (60)
14 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ (24)
23 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสินติภาพสากล 2565" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) (18)
19 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC (24)
7 ก.ค.65 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ (7)
7 ก.ค.65 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (6)
6 ก.ค.65 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ (4)