22 ก.ย.66 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือก IQA AWARD (46)
  25 ส.ค.66 บทความทางวิชาการ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (15)
  24 ส.ค.66 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก" ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (9)
  18 ส.ค.66 การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร (17)
  16 ส.ค.66 เผยแพร่การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (15)
  3 ส.ค.66 ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย (11)
  11 ก.ค.66 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 (14)
  11 ก.ค.66 เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (17)
  11 ก.ค.66 ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (32)
  30 มิ.ย.66 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8)