14 มิ.ย.67 ประชาสัมพันธ์โครงการ The Educators Thailand 2024 ภายใต้ธีม "มหานครเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม" (3)
  5 มิ.ย.67 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ (6)
  27 พ.ค.67 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 (9)
  15 พ.ค.67 ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (11)
  7 พ.ค.67 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (9)
  2 พ.ค.67 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2567 (10)
  19 มี.ค.67 พิมพ์เกียรติบัตรอบรม SET วันที่ 18 มี.ค.67 (58)
  24 ต.ค.66 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (56)
  5 ต.ค.66 ขอเชิญนักเรียนเข้าสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (58)
  22 ก.ย.66 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือก IQA AWARD (92)