7 ธ.ค.65 รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (17)
1 ธ.ค.65 รายละเอียดประกอบการเบิกเงิน ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (50)
25 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (67)
10 พ.ย.65 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (10)
21 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (32)
10 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (44)
4 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (38)
1 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤติ, ธุรการโรงเรียน, นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (80)
1 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (89)
28 ต.ค.65 รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) (61)