12 ส.ค.65 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (3)
12 ส.ค.65 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (2)
9 ส.ค.65 รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (28)
8 ส.ค.65 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (9)
6 ส.ค.65 รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โอนวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (36)
5 ส.ค.65 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (10)
3 ส.ค.65 รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โอนวันที่ 3 สิงหาคม 2565 (34)
27 ก.ค.65 รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2565 (30%) โอนวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2565 (78)
27 ก.ค.65 รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,ครูวิกฤต,นักการภารโรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (33)
25 ก.ค.65 รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (45)