ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ดูภาพข่าวทั้งหมด >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ประกอบกับช่วยลดภาระความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 ธ.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 1 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวแสดงความยินดี และปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา สังคมศึกษา และปฐมวัย จำนวน 10 อัตรา ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู ให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีวินัย ประพฤติตนอยู่ในครรลองวิชาชีพ ให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน 2 ทศวรรษ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน 2 ทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษา พัฒนาการด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ย้อนหลัง 20 ปี เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 35 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนางรำจากทั่วจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกว่า 5,000 คน ร่วมรำเฉลิมฉลองฯ ในครั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบรางวัล ?ยอดคนเมืองศรีสะเกษ? ให้กับ ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยได้รับความเมตตาจาก พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เป็นผู้มอบ/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 35 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษ เขต 1 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะแด่พระองค์ท่าน สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ถวายบ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 22 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 32 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานฝีมือ" ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 3 และ เขต 4 เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 22 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 24 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ครั้งที่ 7/2566 เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน ให้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. / อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เลขานุการกลุ่ม CEO และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

 ร.ร.บ้านขาม อ.กันทรารมย์ นำเสนอผลงานความสำเร็จคลิปวีดีโอ รางวัลระดับชาติ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางวราภรณ์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับชมการนำเสนอผลงานความสำเร็จคลิปวีดีโอ ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ ?เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม? รางวัลระดับชาติ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสิริชัย ศรีชัย ครูโรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขาม นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณหน้าอาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพลังสร้างองค์กรสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

(อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 34 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมปรึกษาหรือกับ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร นางบุญน้อม ไกรยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางปิยะพร มงคลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้เดินทางมาเข้าพบ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูอนามัย ให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมี นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางช่อผกา พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 10 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
          

ศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ 67 ประจำปี 2567 เขตเลือกตั้งที่ 3

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารศรีพฤทเธศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ 67 ประจำปี 2567 เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 2 คน คือ หมายเลข 1 นางทัศนีย์ จันทร์มนตรี หมายเลข 2 นางจิตรลดา สังวัง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า หมายเลข 1 นางทัศนีย์ จันทร์มนตรี ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ 106 คะแนน หมายเลข 2 นางจิตรลดา สังวัง ได้ 9 คะแนน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 1 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ 2 รอบ ผ่านทาง Facebook Live กรมบัญชีกลาง?
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ 2 รอบ ผ่านทาง Facebook Live กรมบัญชีกลาง โดยมี นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นวิทยากรชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางและการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร่วมกับ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว ?

นำเสนอเมื่อ 1 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 34 ครั้ง

<< ดูภาพข่าวทั้งหมด >>