ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ดูภาพข่าวทั้งหมด >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565 โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวจ เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบสิ่งของเครื่องใช้ จาก นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อนำไปเป็นรางวัลในร้านธารากาชาด งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

    (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 9 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตจบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 7 ธ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 13 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ? 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม "ต้นไม้น้ำใจงาม" โดยการปลูกต้นไม้ ขยายพันธุ์ต้นไม้ในกระถางให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

    (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 90 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

<... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) อ.วังหิน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 44 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากพระมหาบรรจงอารย ธมโม และคณะครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 31 ครั้ง

 ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ต่อมา เวลา 10.30 น.วันเดียวกันนี้ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ" โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว ?

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ได้นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก รวมทั้งรับมอบดอกกุหลาบ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในกิจกรรมคืนห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน โดยนายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณคณะทำงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งมี นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่าวพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายอาคม กองธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันน... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับมอบอาคารเรียน และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดยมี นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่าวพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ นายศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทักษิณกันทรารมย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์ บัวแย้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกั... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) DPA
          

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) DPA ของสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการอบรม ภาคเช้า ประกอบด้วย อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอพยุห์ ภาคบ่าย ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน โดยมี นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี พร้อมด้วย นายประหยัด พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ และคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นางสาวธรรศยา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน และตัวแทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้ข้อมูลประกอบการประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ - ทุ่งสว่าง เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะ และความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากร ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 72 คน นักเรียน 813 คน ใน 8 โรงเรียน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 48,780 บาท จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียน โดยมี นางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ - ทุ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 17 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 33 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ เร่งฟื้นฟูทำความสะอาด ร.ร.บ้านหนองโอง หลังน้ำลด เพื่อให้กลับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยเร็ว
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองโอง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกลางกันทรารมย์ นายศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทักษิณกันทรารมย์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ หลังน้ำลด
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ นายศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทักษิณกันทรารมย์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังน้ำลด ซึ่งอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 26 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านกอกหัวนา อ.กันทรารมย์ หลังน้ำลด
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกลางกันทรารมย์ นายศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทักษิณกันทรารมย์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังน้ำลด ซึ่งอาคารเรียน ห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายจา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 28 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี////// ปาริชาติ? อาจสำแดง ภาพ / ข่าว ?

นำเสนอเมื่อ 14 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอมร ชุมศรี ประธานคณะอนุกรรมการลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาค่ายลูกเสือ พร้อมด้วย นายศรีชัย พรประชาธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นางสาวนิตยา แก้วศรี นางสาวชนิดาภา โชติชัย และ นางสาวภลลดา นวลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งเดินสำรวจอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ซึ่งเป็นสถานที่รับรองในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และเลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) นางพวงรักษ์ ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางรัตนา ชิน... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 13 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านขาม อ.กันทรารมย์ หลังน้ำลด
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านขาม ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังน้ำลด ซึ่งอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก จากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งสอบถามปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังน้ำลด ซึ่งโรงเรียนบ้านเทิน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากสถานการณ์น้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 จากนั้น ได้มอบเงิน และสิ่งของ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเทิน โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ โรงเรียนบ้านหนองเทา โรงเรียนบ้านพันลำ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา โรงเรียนบ้านขาม และโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเดียวกันนี้ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาช่วยเก็บกวาด ทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกอาคารเรียน พร้อมทั้งได้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน เพื่อให้คณะครู นักเรียน กลับมาทำการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุด โดย... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 12 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 32 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 จำนวน 47 อัตรา 9 วิชาเอก และบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 1) จำนวน 16 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 11 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 115 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 2 พ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 68 ครั้ง

<< ดูภาพข่าวทั้งหมด >>