ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ดูภาพข่าวทั้งหมด >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการสำคัญเร่งด่วนให้ร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 39 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 17 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 11 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 30 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2567
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ป... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 11 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 32 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่บริเวณฐานพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 11 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 10 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
          

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 6 เมษายน 2567 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 7 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 27 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 วันแรก 41 คน
          

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 จำนวน 8 กลุ่มว... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 249 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน การตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน การตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์ เพื่อทบทวน ซักซ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

 กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เมืองศรีลำดวน ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 3 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ตามโครงการ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”
          

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 3 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 32 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้า... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 2 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 2 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 29 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการประชุมเพื่อตรวจสอบ ทบทวน และให้คำแนะนำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา CEO อำเภอน้ำเกลี้ยง CEO วังหิน 1 วังหิน 2
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อตรวจสอบ ทบทวน และให้คำแนะนำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอน้ำเกลี้ยง วังหิน 1 ว... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 2 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 38 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "หลักสูตร 22 วัน แห่งการตื่นรู้" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่วัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "หลักสูตร 22 วัน แห่งการตื่นรู้" ระหว่างวันที่ 2 - 23 เมษายน 2567 ซึ่งคณะสงฆ์ภาค 10 ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 2 เม.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 13 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำน... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 29 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 35 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567
          

เมื่อเวลา 0900 น.วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 28 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 35 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 28 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 25 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี”    
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 34 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567
          

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 26 ครั้ง

 CEO อำเภอพยุห์ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปพบปะ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO อำ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 26 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 22 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2567
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ รอง ผอ.และ ผอ.กลุ่ม ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อรา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี
          

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพ สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพข... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เป็นศูนย์กล... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 18 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม การคัดกรองนักเรียน การเขียนแผน IEP และการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ SET
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 18 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ หรือภารกิจสำคัญต่าง ๆ ของกลุ่มอำนวยการ  
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ หรือภารกิจสำคัญต... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 14 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 33 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom meeting
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 12 มี.ค.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

<< ดูภาพข่าวทั้งหมด >>