สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน "Coding Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน "Coding Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management ที่เกี่ยวข้องกับ "การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน" โดยจัดให้มีการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูที่เป็นแบบอย่างด้าน Coding เพื่อเป็นสารสนเทศ และเป็นฐานข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนรู้ ผ่านการจัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding 'CODING Achievement Awards" ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged เพื่อให้การคัดสรรผลงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 67 ครั้ง