สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประเมิน ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

          

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นางศิริวรรณ พรรณนานนท์ ผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 32 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 77 คน /////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 25 ก.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 213 ครั้ง