สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567

          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู สายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่า เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงาน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นบุคคลที่ ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดี//////// ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว??


นำเสนอเมื่อ 28 ก.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 88 ครั้ง