สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้สินครู) ครั้งที่ 1/2567

          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้สินครู) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวราภรณ์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง