สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561//////

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 (จำนวน 34 โรงเรียน) ดังรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทางเว็บไซต์สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน หนองบัวเกมส์ ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน หนองบัวเกมส์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ นักเรียน และได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ รางวัล พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ จนทำให้กิจกรรมดี ๆ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายโสภา คำศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5

ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 รายละเอียดตามแฟ้มแนบแฟ้มแนบ

แจ้งรับเช็ค

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายชื่อครู รับเช็ค นางสมพิศ  นนธิจันทร์ บ.หนองตาเชียง นางวราทิพย์  โอชารส บ.หนองออ  นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์ บ.ซำโโพธิ์  นางเนตรนภา  กล้วยน้อย บ.คูบ รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย คือ กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 อัตรา โดยมี นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้//////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

ด้วย  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์     ทรงขอบใจทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า  และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    เมื่อวันที่  ๒๕ – ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  และสมพระเกียรติยิ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  พิจารณาแล้ว  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ  จึงขอให้ท่านเชิญภาพฝีพระหัตถ์   ทรงขอบใจ  เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกันโดยจัดทำเป็นป้าย  Cutout  เพื่อติดตั้ง  ณ  สถานศึกษา  หรือสถานที่เหมาะสม  (ขนาดและจำนวนของป้ายตามที่เห็นสมควร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ของท่าน  และประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบ  และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ  ได้ที่  www.gad.moi.go.th  หัวข้อ  งานสำคัญวันนี้  เรื่อง  ไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ