ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

ด้วย  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์     ทรงขอบใจทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า  และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    เมื่อวันที่  ๒๕ – ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  และสมพระเกียรติยิ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  พิจารณาแล้ว  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ  จึงขอให้ท่านเชิญภาพฝีพระหัตถ์   ทรงขอบใจ  เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกันโดยจัดทำเป็นป้าย  Cutout  เพื่อติดตั้ง  ณ  สถานศึกษา  หรือสถานที่เหมาะสม  (ขนาดและจำนวนของป้ายตามที่เห็นสมควร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ของท่าน  และประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบ  และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ  ได้ที่  www.gad.moi.go.th  หัวข้อ  งานสำคัญวันนี้  เรื่อง  ไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ


by

Tags:

Comments

43 ตอบกลับไปที่ “ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *