ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรายละเอียนดตามแฟ้มแนบนี้ประชาสัมพันธ์ใหม่1ธค61 (1)

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานวันครูที่ 16 ม.ค. 62 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเข้ารบการคัดเลือกที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตามที่ตั้งกลุ่มเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 ธ.ค. 62 รายละเอียดดังแนบ
ประกาศ
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น
แบบประเมินฯ (ประเภทผู้บริหารการศึกษา)
แบบประเมินฯ (ประเภทศึกษานิเทศก์)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจง เรื่อง ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่อง ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน หลังใหม่ ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๘,๐๐๐ บาท โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๔ คน มี นายอุทัย สมใจเพ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นายโสภา คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง นายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และชาวบ้านหนองบัวไชยวาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////

จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมีนายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียน และสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน และในกิจกรรมดังกล่าวมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายสนิท ลีลา นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นางลลิตา ไตรสรณกุล ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ นางสุนันทา ลีลา ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสานิตย์ ศิละวงษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสรรค์ นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้///////

แนวทางการเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งแนวทางการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562  ว่าง จำนวน 24 อัตรา จึงรับสมัุครบุคคลเพื่อคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบนี้61-11-089

แจ้งการโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งการโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561โอนวันที่ 27 พ.ย.2561

แจ้งรับเงินเดือนใหม่ และเงินตกเบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง รับเงินเดือนใหม่ และเงินตกเบิก  รายละเอียดแนบ

การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้งการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562  รายละเอียดดังแนบ