การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานวันครูที่ 16 ม.ค. 62 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเข้ารบการคัดเลือกที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตามที่ตั้งกลุ่มเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 ธ.ค. 62 รายละเอียดดังแนบ
ประกาศ
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น
แบบประเมินฯ (ประเภทผู้บริหารการศึกษา)
แบบประเมินฯ (ประเภทศึกษานิเทศก์)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น