บัญชีรายชื่อสถานศึกษา/กลุ่มวิชาเอกที่ขาดแคลนจำเป็นเพื่อใช้ในการสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564

ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม “การเตรียม เปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และ เก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบัน คุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย”

ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนาหจก.เพื่อครู ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม “การเตรียมเปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และเก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย” ตามเอกสารที่แนบ

คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทุนฝึกอบรม SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563

ส่งไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563 สามารถดาวน์ได้ที่ https://bit.ly/3cfCyf2 และ https://bit.ly/36iKGYp

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญร่วมงานตามโครงการ การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญร่วมงานตามโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อมุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือน ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน