ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม “การเตรียม เปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และ เก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบัน คุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย”

ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนาหจก.เพื่อครู ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม “การเตรียมเปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และเก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย” ตามเอกสารที่แนบ


by

Tags: