การกรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและข้าราชการบำนาญ ที่ได้ลงทะเบียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้ รอบที่ ๑ เท่านั้น) ได้ดำเนินการกรอกแบบบันทึกข้อมูลครูรายบุคคล ตามแบบฟอร์ม ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งถึงกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๕-๕๔๒๙ ตามเอกสารแนบ


Posted

in

by

Tags: