สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบห้องเรียนออนไลน์ I-ROOM (ZOOM) (สถานศึกษาเอกชนนอกระบบสำนักงานการศึกษาเอกชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสแกน QR CODE


by

Tags: