รร.บ้านฮ่องแข่ดำ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา

รร.บ้านฮ่องแข่ดำ อ.เมือง สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา (ครั้งที่ 2) รายละเอียด ตามประกาศโรงเรียนที่แนบมานี้


by

Tags: