สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) อบรมสัมมนาทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์(ZOOM)

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) อบรมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์(ZOOM) ชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท

ความเห็นถูกปิด