ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านฮ่องแข้ดำ


รร.บ้านฮ่องแข้ดำ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดตามประกาศโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด