การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

นโยบายที่ 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

นโยบายที่ 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

นโยบายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

นโยบายที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

นโยบายที่ 5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


Posted

in

by

Tags: