พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความเห็นถูกปิด