ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ จดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมภาต ครั้งที่ ๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทยไร้สโตรค” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenges:CCC รายละเอียดตามลิงค์ไปแนบมาพร้อมนี้


by

Tags: