ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ร่วมกับ สพม.กรุงเทพ ๒ จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป GIC และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหม่รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


by

Tags: