เชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2

มูลนิธิเชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ Educational Change Maker จิตใจเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


by

Tags:

Comments

79 ตอบกลับไปที่ “เชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2”