ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอแจ้งเรื่องขอเชิญร่วมพิธีฉลองมณฑปประดิษฐานหลวงพ่อหมอ และขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระบูชาหรือวัตถุมงคลฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความเห็นถูกปิด