สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหา ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ


by

Tags: