โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ไปยังสำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


by

Tags:

Comments

125 ตอบกลับไปที่ “โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”