สมาคมนักบริหารพัสดุ แห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่) แจ้งประขาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่)แจ้งประขาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ โดยผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกรอกรายละเอียดลงทะเบียน ทางเว็ปไซต์ www.cmatthai.com ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท


by

Tags:

Comments

57 ตอบกลับไปที่ “สมาคมนักบริหารพัสดุ แห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่) แจ้งประขาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)”