ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ

1. ด้วย สนง. ลูกเสือ จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับสำรอง (C.B.T.C.)
2. ด้วย สน. ลูกเสืออุบล เขต 2 จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


by

Tags: