รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โอนต่างธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดแนบ


by

Tags:

Comments

87 ตอบกลับไปที่ “รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%)”