หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับกาารดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับกาารดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


Posted

in

by

Tags: