เชิญร่วมการสัมมนาและร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดสัมมนาและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ นำเสนอการพัฒนาระบบไอทีโซลูชั่นยุคติจิทัล การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพด้านการศึกษา ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ


by

Tags:

Comments

53 ตอบกลับไปที่ “เชิญร่วมการสัมมนาและร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์”