แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Posted

in

by

Tags: