รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70 %) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเข้าบัญชีวันที่ 23 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังแนบ


by

Tags:

Comments

110 ตอบกลับไปที่ “รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566”