หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายที่ 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 การบริหารอัตรากำลัง

1.2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

1.3 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)

1.4 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา

1.5 อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

นโยบายที่ 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

นโยบายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

3.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

3.2 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

นโยบายที่ 5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


Posted

in

by

Tags: