ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวิดีโอ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดให้มีการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์หรือคลิปวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.อย่างแพร่หลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์หรือวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้


Posted

in

by

Tags:

Comments

45 ตอบกลับไปที่ “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวิดีโอ”