ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) มีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่ง River Flood Forecasting Specialist ปฏิบัติงาน ณ Regional Flood and Drought Management Centre กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับสมัครงานดังกล่าว ให้บุคลากรได้รับทราบ และเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ และดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

๑. กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ https://shorturl.at/vNSV4

๒. ส่ง Cover letter ความยาวไม่เกิน ๑.๕ หน้า โดยระบุตำแหน่งที่รับสมัคร และ Curriculum Vitae ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า และคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC หรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fad.onwr@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖


Posted

in

by

Tags:

Comments

28 ตอบกลับไปที่ “ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน”