การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


by

Tags:

Comments

23 ตอบกลับไปที่ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”