ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) มีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่ง Communication Officer for Press ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัด หรือผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ OR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และดำเนินการสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

๑. กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ https://shorturl.at/tNP69

๒. ส่ง Cover letter ความยาวไม่เกิน ๑.๕ หน้า โดยระบุตำแหน่งที่รับสมัคร และ Curriculum Vitae ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fad.onwr@gmail.com ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖


Posted

in

by

Tags:

Comments

42 ตอบกลับไปที่ “ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน”