ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องเรียนรู้ เข้าใจ (ผู้สูงวัย) และใส่ใจในสัญญา 2)เรื่องอยากผ่อนคลาย..แต่กลาบเป็นทุกข์ 3)เรื่องอยู่ในโลกออนไลน์ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1)เรื่องโดนโดกงออนไลน์ 2)เรื่องอยู่ในโลกออนไลน์ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ 3)เรื่องป้องกันความเสี่ยง..เลี่ยงเด็กจมน้ำ โดยสามารถสแกน QR Code ข่าว สคบ.ดังเอกสารแนบ


by

Tags:

Comments

20 ตอบกลับไปที่ “ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค”