คู่มือแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น)

ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำคู่มือคำแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น) เพื่อให้ประชาชนสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยส่งคู่มือดังกล่าวให้องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ


by

Tags:

Comments

21 ตอบกลับไปที่ “คู่มือแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น)”