เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙

ด้วย สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี  ๒๕๖๐ (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges : the ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา และต้องร่วมกันสร้างโดยทุกภาคส่วนของสังคมไทยต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และร่วมส่งบท ความไปยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ จะได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ และได้รับค่าตอบแทน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท หรือได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดยหากสนใจ สามารถจัดส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสารแนบ


Posted

in

by

Tags:

Comments

50 ตอบกลับไปที่ “เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *