การประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดง “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย”

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิิการนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในต่างจังหวัดที่เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๐ โดยระหว่างวันที่ ๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นตลาดนัดผู้ประกอบการ SMEs ใช้ชื่อว่า “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทางหนึ่ง จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ช่วยประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น