ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e – Commerce Week 2017

ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.จะจัดงาน Thailand e – Commerce Week 2017 ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการทำ e – Commerce ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนมุ่งพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการทำ e – Commerce เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ e – Commerce โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ อันจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลน์อย่างมั่นคง ปลอดภัย และกระตุ้นให้อัตราการเจริญเติบโตของมูลค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งาน Thailand e – Commerce Week 2017 ไปยังบุคลากร ผู้สนใจ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอก ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือของหน่วยงาน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดป้ายประกาศได้ที่ www.etda.or.th/ecommerceweek2017/banner.zip

เอกสารแนบ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น