ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

ด้วย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะจัดประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง – ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และถ่ายทอดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอส่งสำเนาประกาศของกรมการค้าภายใน และรายชื่อตลาดต้องชม ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ มาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์โรงเรียนของท่าน ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา) และผู้ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อจะได้ส่งผลงานเข้าประกวดต่อไป

เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น