ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร”การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี”

หลักสูตร”การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ”

หลักสูตร”การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560″

หลักสูตร”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น