ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านราชพฤกษ์ “OPEN HOUSE 2018”

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จะจัดกิจกรรม “Open House 2018” เพ่ื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมจัดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย – หญิง) กิจกรรม 108 อาชีพ และกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น