การติดตั้งครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีแนบที่ส่งมาพร้อมนี้ เตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการติดตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบและติดตั้งให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น