ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทราบตามเอกสารแนนมาพร้อมนี้ศธ ๐๕๘๓.๑๐ว๔๑๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น