ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา

๒. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

๓. การประกวดเรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ดังรายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น